Leeftijd

De Paraplu Slijterij verkoopt uitsluitend aan personen van 18 jaar of ouder.

Bezorggebied

Nederland

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van De Paraplu Slijterij bij de uitvoering van opdrachten die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door De Paraplu Slijterij; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging. Voor leveringen aan bedrijven zie toepasselijk recht.

Prijzen

Alle prijzen op onze website zijn vermeld in Euro's, inclusief BTW en, indien vermeld, ook statiegeld. Ondanks onze zorgvuldige prijsstellingen zou een vermelde prijs kunnen afwijken van de werkelijke prijs. De prijzen op onze website zijn dan ook niet bindend. Eventuele administratie- en/of verzendkosten worden apart berekend.

Totstandkoming van de overeenkomst

Wanneer het bestelproces is doorlopen en de order is verstuurd, bestaat er op dat moment een bindende overeenkomst ten aanzien van de producten in de winkelwagen. Nadat de bestelling is verzonden, ontvangt u hiervan een bevestigingsbericht. De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra wij de bestelling bevestigen of de producten geleverd zijn.

Betaling

De Paraplu Slijterij gaat binnen 5 werkdagen over tot verzending van de bestelde goederen zodra het volledige factuurbedrag (inclusief belastingen en eventuele verzendkosten) is bijgeschreven op onze bankrekening. Alle bestelde, gereserveerde en geleverde goederen blijven ons eigendom totdat het volledige factuurbedrag in ons bezit is.

Herroepingsrecht

In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde 'afkoelingsperiode' van 7 werkdagen na bezorging van uw bestelling. De Paraplu Slijterij hanteert een afkoelingperiode van 10 werkdagen. In het geval dat onze bezorgdienst uw bestelling niet kan afleveren omdat op het op het bezorgadres niemand aanwezig is geldt die dag als bezorgdatum. U ontvangt bericht van de bezorger. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgaaf van redenen annuleren. Dit moet u schriftelijk doen, een emailbericht naar info@plucafe.nl is voldoende. Vermeld hierbij wel het ordernummer en de datum van bestelling. Retourneer de producten binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw bestelling aan:

De Paraplu Slijterij
Bagijnestraat 5
2511CK Den Haag

Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele goed gesloten verpakking retourneert. Als aan de ontbindingsvoorwaarden voldaan wordt is de overeenkomst ontbonden en vind binnen 30 dagen restitutie plaats via uw bankrekening. In de praktijk regelt De Paraplu Slijterij de restitutie binnen 5 werkdagen.

Levertijd en levering

De wettelijke maximale levertijd bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien om welke reden dan ook dit niet haalbaar is wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld. U kunt de overeenkomst in dit geval ontbinden of een nieuwe levertijd overeenkomen. Wijnhandel J.P. Alsem streeft ernaar om binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw betaling uw bestelling te verzenden. U krijgt van ons een melding als er afwijkingen zijn. Zendingen die bij ons geretourneerd worden omdat onze koerier of bezorger niet kan afleveren worden in overleg met de opdrachtgever opnieuw verstuurd. De extra kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Van retourzending uitgesloten

Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending, snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.

Garantiebepaling

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.

Jaargangen en afbeeldingen

De afbeeldingen en teksten kunnen afwijken van hetgeen wij leveren. Dit kan het gevolg zijn van de afhankelijkheid van de producenten. Het kan dus voorkomen dat wij een andere jaargang leveren dan op de website of de orderbevestiging vermeld. Indien noodzakelijk geacht wordt u hierover vòòr verzending bericht.

Toepasselijk Recht

Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de bevoegde rechter in Nederland.